Blauwe stroom

Wat is biografisch coachen?
Een traditionele biograaf onderzoekt en beschrijft de thema’s en motieven in iemands leven. Al lezende in zo’n (geschreven) biografie duikt er een rode draad op. Die rode draad is uniek voor ieder mens en verwijst naar diverse thema’s in een leven. Uiteindelijk kun je dan zeggen “Mijn leven toont wie ik werkelijk ben”.

Inzicht, verdieping, richting.
Als biografisch coach leg ik mij toe op het goed verstaan van een levensverhaal.
Goed luisteren en het stellen van vragen brengt nieuwe verbanden aan het licht. Daarnaast gebruik ik mijn kennis en inzicht in de wetmatigheden van de menselijke levensloop om te begeleiden naar andere, soms meer zinvolle perspectieven. Zo kan er ruimte ontstaan voor vernieuwd inzicht. Tijdens het traject vind er meer verdieping plaats en kan er zicht op een nieuwe richting ontstaan. Als biograaf houd ik ervan om mensen in hun talenten en kwaliteiten aan te spreken. Hiermee wordt zowel de persoonlijke wil, het gevoel voor bestemming en de liefde voor het leven versterkt. Ik streef naar een oordeelsvrije beroepshouding in de zin van: “Jij weet het beste waar jouw leven over gaat. Ik sta je, als biograaf, terzijde bij je ontdekkingsreis.” Het mensbeeld vanuit de antroposofie geeft hierbij inspirerende gezichtspunten en zet de ontwikkeling van elk mens ook in een spiritueel perspectief.

Het antwoord wordt vanuit je eigen biografie gevonden.
Tijdens een coaching gesprek of -traject gaan we doelgericht aan het werk om zulke vragen te verhelderen en te verwerken.
Een thema of werkgebied kan zijn:

Werk: studie of beroep, of het gebrek daaraan.
Relatie: ouders, partners, kinderen of de afwezigheid daarvan.
Zingeving: ziekte en gezondheid , verlies, rouw, eenzaamheid en vastzittende patronen en emoties die je energie naar beneden halen.

Het biografisch gesprek (individueel).
Kennismaking:
Tijdens dit gesprek onderzoek jij je specifieke vraag, de vraag waarmee je binnenkomt. Die vraag kan tijdens het traject verhelderen of zelf veranderen.

Het belangrijkste in dit eerste gesprek is of ’’het klikt”, of we elkaar goed kunnen verstaan. Dan kijken we samen hoeveel gesprekken wenselijk zijn om verder te gaan.
Een stevige basis. Serie van 6 gesprekken:
Dit is voldoende om een stevige basis te leggen, je persoonlijke verhaal , waaruit altijd op een later tijdstip in je leven teruggepakt en ingezoomd kan worden.
Tijdens die gesprekken vindt het vertellen van, en het werken aan de levensbeelden plaats. Verdieping van het proces kan plaatsvinden door b.v. een schrijfopdracht of andere creatieve werkvorm. Zo’n biografische opdracht brengt je in gesprek met jezelf middels pen, papier, kleur, vorm of klank. Dit geeft je, vanuit een andere laag, een nieuw zicht op jouw eigenheid.

Inzicht; een knelpunt, probleem of vraag kan zijn:
Hoe komt het dat mij dit steeds gebeurt?
Hoe kan ik omgaan met gezondheid, werk, scheiding, verlies e.a.
Hoe blijf ik mezelf trouw?
Wat moet ik kiezen?
Hoe blijf ik staande in deze levensgebeurtenissen?
Wat is de zin van deze gebeurtenis of deze omstandigheid waarin ik verkeer?
En andere specifieke vragen over lot en leven.

Verdieping: Herkenning brengt erkenning. Oja, O.K!
De biografische werkwijze nodigt je uit een herinneringsproces te gaan. Je leeft, je laat indrukken achter, je zet sporen in de tijd, en voetstappen in het zand. Het leven vormt je en er ontstaat een biografie. Je kunt je deze ‘merkstenen langs de weg’, de mijlpalen en de kleine stappen herinneren. Je kunt ze beschrijven maar misschien ook wel dichten, zingen of tekenen. Een creatieve oefening of werkvorm kan in dit proces helpend werken.

Richting: Meer gevoel krijgen voor je wensen en bestemming.
In deze plaatsbepaling is het ook belangrijk de richting te onderzoeken waarin je gaat. Je kijkt naar wat er op je toekomt. Welk verlangen leeft er in je voor de toekomst? Welke vragen uit de wereld hoor je? Wat zou je nog kunnen en willen bijdragen?
Een werkwijze die je kan laten zeggen: “Zo heb ik mijn leven nog nooit gezien”.

Enkele voorbeelden van trajecten.
Energietraject:
Een krachtig empowerment-traject aan de hand van de klassieke elementen aarde, water, lucht en vuur waarbij je jezelf in de zon zet en die je wensen en doelen bekrachtigen.

Drieluiktraject:
Een specifieke gebeurtenis, trauma, aandachtspunt of probleem uitlichten en met zorg en aandacht terugplaatsen in je leven. Helend werk.

Levensfasentraject:
Aan de hand van de 7- jarige levensfasen terugkijken. (H)erkenning van wie je werkelijk bent, een kostbaar geschenk voor jezelf. De rode draad in je leven toont zich hier op zijn best. Het mensbeeld vanuit de antroposofie geeft hierbij inspirerende gezichtspunten en zet de ontwikkeling van de mens ook in een spiritueel perspectief.

Traject op maat:
In onderling overleg bepalen we de mogelijkheden.

Voor tarieven en afspraken zie Agenda.